رتیکولوسیت ها

رتیکولوسیت ها چیست؟ رتیکولوسیت ها گلبول های قرمز نابالغ (به اصطلاح گلبول های قرمز) هستند. آنها دیگر هسته سلولی ندارند ، اما همچنان قادر به انجام فرایندهای متابولیک هستند ، زیرا برخی از اندامکهای سلولی هنوز در عملکرد هستند. یکی از این اندامک های سلولی ، شبکه آندوپلاسمی است. علاوه بر این ، اطلاعات ژنتیکی (RNA) در شبکه رتیکولوسیت ها ذخیره می شود. … رتیکولوسیت ها

در کدام بیماری ها رتیکولوسیت ها بالا می روند؟ | رتیکولوسیت ها

در کدام بیماری ها رتیکولوسیت ها افزایش می یابد؟ بیماری کلاسیک همراه با افزایش تعداد رتیکولوسیت ها کم خونی است. کم خونی یک کم خونی را توصیف می کند. این با کاهش تعداد گلبول های قرمز خون ، یعنی کاهش تعداد گلبول های قرمز خون ، یا با کاهش غلظت رنگدانه قرمز خون (به اصطلاح هموگلوبین) مشخص می شود. بدن سعی می کند جبران کند… در کدام بیماری ها رتیکولوسیت ها بالا می روند؟ | رتیکولوسیت ها

بحران رتیکولوسیت چیست؟ | رتیکولوسیت ها

بحران رتیکولوسیت چیست؟ بحران رتیکولوسیت ها افزایش شدید رتیکولوسیت ها در خون را توصیف می کند. این به دلیل افزایش تشکیل خون است. این بحران می تواند پس از خونریزی شدید رخ دهد ، زیرا بدن سعی می کند سلول های خونی از دست رفته را جایگزین کند. علاوه بر این ، ممکن است در طول درمان جایگزینی با آهن ، اسید فولیک… بحران رتیکولوسیت چیست؟ | رتیکولوسیت ها

هموگلوبین

ساختار هموگلوبین یک پروتئین در بدن انسان است که وظایف مهمی برای انتقال اکسیژن در خون دارد. پروتئین ها در بدن انسان همیشه از اسیدهای آمینه متعدد متصل به هم تشکیل شده اند. آمینو اسیدها تا حدی توسط غذا توسط بدن جذب می شوند ، تا حدی بدن می تواند سایر مواد را نیز تبدیل کند… هموگلوبین

هموگلوبین خیلی کم است | هموگلوبین

هموگلوبین بسیار پایین است از آنجا که هر گلبول قرمز دارای مولکول هموگلوبین است ، مقدار هموگلوبین نشانگر معنی داری برای میزان گلبول های قرمز خون در جریان خون است. در طول آزمایش خون ، مقدار Hb را می توان در آزمایشگاه های پزشکی تعیین کرد و مقدار گلبول های قرمز را بر اساس… هموگلوبین خیلی کم است | هموگلوبین

هموگلوبینوپاتی | هموگلوبین

هموگلوبینوپاتی هموگلوبینوپاتی اصطلاح چتر بیماری هایی است که باعث تغییر هموگلوبین می شوند. اینها مستعد ژنتیکی هستند. معروف ترین آنها کم خونی داسی شکل و تالاسمی (تقسیم شده به تالاسمی آلفا و بتا) است. این بیماری ها یا ناشی از جهش ، یعنی تغییر پروتئین ها (کم خونی داسی شکل) و یا در اثر کاهش تولید… هموگلوبینوپاتی | هموگلوبین

مقادیر استاندارد | هموگلوبین

مقادیر استاندارد مقادیر استاندارد غلظت هموگلوبین از کودکی به بزرگسال متفاوت است ، اما بین مردان و زنان نیز متفاوت است. محدوده مرجع برای مردان بالغ 12.9-16.2 گرم/دسی لیتر ، برای زنان 12-16 گرم/دسی لیتر و برای نوزادان 19 گرم/دسی لیتر است. در این محدوده 96 درصد از تمام ارزشهای افراد سالم وجود دارد. با این حال ، هنگامی که علائم کم خونی آشکار می شود متفاوت است… مقادیر استاندارد | هموگلوبین

هماتوکریت

هماتوکریت یک مقدار خونی است که منحصراً اجزای سلولی (دقیقتر تعداد گلبولهای قرمز) خون را منعکس می کند. به طور کلی ، خون از یک جزء مایع ، پلاسمای خون و سلولهای مختلف تشکیل شده است. همانطور که در بالا ذکر شد ، این سلولها به صورت هماتوکریت (مخفف Hkt) خلاصه می شوند ، که در آن مقدار در واقع فقط به… هماتوکریت

مقدار هماتوکریت طبیعی | هماتوکریت

مقدار هماتوکریت طبیعی به طور معمول ، مقدار هماتوکریت باید بین 37-45 for برای زنان و کمی بیشتر برای مردان ، یعنی بین 42-50 be باشد. با این حال ، باید توجه داشت که این مقادیر طبیعی نیز ممکن است کمی متفاوت باشد. بیمارانی هستند که کاملاً سالم هستند اگرچه مقدار هماتوکریت آنها کاملاً با محدوده طبیعی مطابقت ندارد. روی… مقدار هماتوکریت طبیعی | هماتوکریت

هماتوکریت کم | هماتوکریت

هماتوکریت پایین هماتوکریت بسیار پایین زمانی است که مقدار آن در زنان کمتر از 37 درصد و در مردان 42 درصد باشد. این ممکن است به این دلیل باشد که بیمار بیش از حد مشروب خورده است یا به مدت طولانی جایگزین مایعات (به عنوان مثال محلول NaCl) دریافت کرده است. از آنجا که حجم خون افزایش یافته تولید می شود… هماتوکریت کم | هماتوکریت

پارامترهای گلبول قرمز

معنی کلمات اختصاری MCH = متوسط ​​هموگلوبین بدنی MCV = میانگین حجم سلول MCHC = میانگین غلظت هموگلوبین بدنی RDW = عرض توزیع گلبول های قرمز همه این پارامترهای مختصر برای توصیف تعداد گلبول های قرمز خون ، یعنی گلبول های قرمز (گلبول های قرمز) در جزئیات بیشتر استفاده می شود. به آنها به ویژه در مورد… پارامترهای گلبول قرمز

MCH | پارامترهای گلبول قرمز

MCH MCH میزان متوسط ​​هموگلوبین موجود در گلبول قرمز را توصیف می کند. این از تعداد هموگلوبین گلبول های قرمز خون محاسبه می شود. محدوده طبیعی 28-34 صفحه است. افزایش یا کاهش MCH معمولاً با تغییر MCV در همان جهت همراه است. افزایش بیش از حد نرمال نشان دهنده ماکروسیتیک است… MCH | پارامترهای گلبول قرمز