مدت زمان تبخال دستگاه تناسلی

مقدمه تبخال تناسلی یکی از شایع ترین بیماری های مقاربتی است. این بیماری مسری در اثر عفونت با ویروس هرپس سیمپلکس نوع 2 یا 1 ایجاد می شود. در تبخال تناسلی ، واژن ، آلت تناسلی یا راست روده تحت تأثیر قرار می گیرد. پس از علائم غیر اختصاصی مانند خارش یا سوزش ، تاول های کوچکی روی غشای مخاطی ظاهر می شود… مدت زمان تبخال دستگاه تناسلی

چه مدت ژنیتلیس تبخال مسری است؟ | مدت زمان تبخال دستگاه تناسلی

تبخال ژنیتلیس چقدر مسری بوده است؟ عفونت ویروس هرپس سیمپلکس در جمعیت بسیار گسترده است. 90 درصد از بزرگسالان در آلمان به ویروس هرپس سیمپلکس نوع 1 آلوده هستند و 20 درصد از آنها دارای ویروس هرپس سیمپلکس نوع 2 هستند که منجر به تبخال تناسلی می شود. در عفونت حاد با تبخال تناسلی ، تاول های پر از مایع و زخم های کوچک… چه مدت ژنیتلیس تبخال مسری است؟ | مدت زمان تبخال دستگاه تناسلی