سوند Femoralis

تعریف کاتتر فمورالیس دسترسی به عصب فمورال است که از طریق آن می توان داروهای مسکن تجویز کرد (همچنین به طور مداوم). این مسکن ها در مجاورت مستقیم عصب هدایت می شوند و از انتقال درک درد در اینجا جلوگیری می کنند. این یک روش برای درمان درد کوتاه مدت یا طولانی مدت است. نام های دیگر کاتتر فمورالیس … سوند Femoralis

خطرات | سوند Femoralis

خطرات خطرات انسداد فمورال بسیار قابل کنترل است. این یک روش معمولی است که در بیشتر موارد به آرامی انجام می شود. با این حال، مشکلات قلبی عروقی و آسیب عصبی همچنان باید به عنوان یک خطر ذکر شود، اگرچه این موارد بسیار نادر است. به عنوان یک عارضه، به عنوان مثال، عصب می تواند در حین سوراخ شدن با سوزن سوراخ آسیب ببیند. … خطرات | سوند Femoralis