پانسمان فشار

تورنیکت چیست؟ بانداژ فشاری نوعی بانداژ است که برای توقف خونریزی شدید استفاده می شود. مزیت این است که فشار به صورت انتخابی در یک نقطه عمل می کند و بنابراین مانع ورود یا خروج کامل خون نمی شود. اگر از طرف دیگر یک بانداژ معمولی محکم استفاده شود ، تمام قسمت بدن… پانسمان فشار

پانسمان فشار در کشاله ران بعد از معاینه کاتتر قلب | پانسمان فشار

پانسمان تحت فشار در کشاله ران پس از معاینه کاتتر قلبی همانطور که گفته شد ، بعد از معاینه سوند قلب نیز از پانسمان فشار استفاده می شود. این معاینه عمدتا برای تشخیص و درمان بیماریهای قلب و عروق آن است. پس از معاینه ، محل سوراخ باید با بانداژ فشاری درمان شود ، زیرا… پانسمان فشار در کشاله ران بعد از معاینه کاتتر قلب | پانسمان فشار