هالوکس والگوس: بیماری های ثانویه

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که می تواند توسط hallux valgus نیز ایجاد شود:

پوست و زیر جلدی (L00-L99).

  • کلاوی (ذرت)

سیستم اسکلتی - عضلانی و بافت همبند (M00-M99).

  • Digitus secundus superductus
  • چکش
  • انگشتان پنجه
  • Pseudoexostosis (مترادف: گانگلیون ، برآمدگی استخوان) - در اصطلاح غیر روحانی نشان دهنده افزایش ماده استخوانی است ، اما pseudoexostosis منحصراً بدشکلی مفصلی است که تصور تشکیل استخوان جدید را ایجاد می کند
  • تشکیل کالوس

علائم و یافته های غیرعادی و بالینی و آزمایشگاهی که در جای دیگری طبقه بندی نشده اند (R00-R99).