سوزاک: تاریخچه پزشکی

تاریخچه پزشکی (سابقه بیماری) نشان دهنده یک ملفه مهم در تشخیص است سوزاک (سوزاک).

سابقه خانوادگی

تاریخ اجتماعی

آنامز فعلی / آنامز سیستمیک (شکایات بدنی و روانی).

  • به چه علائمی توجه کرده اید؟
  • آیا هنگام سوزش ادرار احساس سوزش کرده اید؟
  • آیا متوجه ترشحات از مجرای ادرار و / یا واژن شده اید؟
  • آیا شکم درد دارید؟
  • تب داری؟ اگر چنین است ، برای چه مدت و چقدر بالا؟
  • آیا از درد مفصل رنج می برید؟

anamnesis گیاهی شامل. آنامز تغذیه ای.

  • آیا شما به طور مکرر شریک جنسی تغییر می دهید؟
  • آیا شما رابطه جنسی محافظت نشده دارید؟
  • آیا متوجه افزایش درد قاعدگی شده اید؟ (سوال برای زن)
  • آیا تغییراتی در حرکات روده و / یا دفع ادرار (تکرر ، کمیت ، رنگ ، درد) مشاهده کرده اید؟

سابقه خود شامل سابقه دارو.