ژیاردیازیس: پیشگیری

برای جلوگیری از ژیاردیازیس، باید توجه ویژه ای به کاهش داشت عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

  • بهداشت ضعیف دست
  • تماس با آب آشامیدنی آلوده
  • مصرف غذای آلوده

توجه داشته باشید! افراد با خون گروه A بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند ژیاردیازیس.

اقدامات پیشگیری عمومی

  • بهداشت شخصی با بهداشت دست، بهداشت توالت.
  • بهداشت نوشیدن آب / آشپزخانه
  • اجتناب از میوه ها ، سبزیجات شسته نشده ، سر کاهو لقاح یافته
  • مبارزه با اشکالات