جنتیان: اثر و عوارض جانبی

مواد تلخ موجود در نجیب زاده ریشه تحریک می کند طعم جوانه ها ، که منجر به تحریک رفلکس جریان بزاقی و در مرحله دوم نیز به تحریک آب معده و صفرا جریان. همه اینها اشتها را تحریک می کند و ایدز هضم است.

کوشاد عصاره ها همچنین خواص ضد میکروبی و تحریک کننده سیستم ایمنی را نشان می دهد. آزمایشات حیوانی همچنین شواهدی را در رابطه با این موضوع یافته است نجیب زاده میزان ترشحات برونش را افزایش می دهد.

جنتیان: عوارض جانبی و فعل و انفعالات

گاه و بیگاه، سردرد ممکن است با استفاده از داروهای حاوی ریشه جنتیان ایجاد شود. هیچ عارضه جانبی دیگری شناخته نشده است.

تداخلات با داروهای دیگر در حال حاضر شناخته شده نیست.