جنتیان: کاربردها و کاربردها

کوشاد برنامه را به عنوان یک داروی تلخ قدرتمند برای می یابد از دست دادن اشتها و شکایات گوارشی مانند نفخ و نفخ شکم. در ترکیب با مواد دیگر ، آماده سازی از نجیب زاده می تواند به طور سنتی برای حمایت از عملکرد هضم و برای بیماری عمومی استفاده شود. کوشاد ریشه بیشتر است تونیک و جریان را تحریک می کند صفرا.

جنتیان در طب عامیانه و هومیوپاتی.

در طب عامیانه ، ریشه جنتیان قرن ها به عنوان معده استفاده می شده است. جنتیان نیز در محبوب است هومیوپاتی برای درمان اختلالات گوارشی.

مواد تشکیل دهنده جنتین

مواد فعال مهم ریشه جنتیان ، سکوئیریدوئیدهای بسیار تلخ ، از جمله ژنتیوپیکروسید و مقادیر کمی سورتیامارین و سوئروساید هستند. آماروژانتین ، یکی از تلخ ترین مواد شناخته شده ، در دارو نیز وجود دارد و مسئول تلخ است طعم علی رغم اینکه بسیار کم است غلظت. ریشه رنگ زرد و قهوه ای خود را مدیون گزانتون های خاصی است.

جنتیان: برای چه نشانه ای؟

جنتیان در موارد زیر استفاده می شود:

  • از دست دادن اشتها
  • سوء هاضمه
  • احساس کامل بودن
  • نفخ شکم
  • نادیده گرفتن
  • ضعف