افتادگی دستگاه تناسلی: علل آن

پاتوژنز (ایجاد بیماری)

نتیجه گیری از افتادگی تناسلی و افتادگی دستگاه تناسلی کف لگن نارسایی (ضعف کف لگن) ، که به دلیل ضعف دستگاه پشتیبانی از رحم و کاهش تون عضلانی عضلات کف لگن.

علل (علل)

علل بیوگرافی

  • ضعف بافت همبند اساسی

علل رفتاری

  • مصرف مواد محرک
    • مصرف تنباکو همراه با سرفه مزمن
  • کار جسمی سنگین (به خصوص حمل وزنه های سنگین).
  • چاق(BMI 25 پوند ، چاقی).

علل مرتبط با بیماری

سیستم تنفسی (J00-J99)

بارداری، زایمان و نفاس (O00-O99)

  • تروما هنگام تولد (جراحات هنگام تولد) ، مشخص نشده است.

آسیب ها ، مسمومیت ها و سایر عواقب دلایل خارجی (S00-T98)

  • صدمات به کف لگن، مشخص نشده است.