تمرینات بیشتر از فیزیوتراپی برای ستون فقرات قفسه سینه | فیزیوتراپی برای بیماری های BWS

تمرینات بیشتر از فیزیوتراپی برای ستون فقرات قفسه سینه

در زیر مروری بر مقالات با تمرینات مربوط به اختلالات BWS آورده شده است.

  • تمرینات فشرده سازی ریشه عصب در BWS
  • ورزش برای سندرم وجه در BWS
  • ورزش هایی برای بیماری شوئرمن
  • ورزش در برابر قوز عقب
  • ورزش های ضد اسکولیوز