پشتیبانی جلو

"پشتیبانی از جلو" خود را از حالت مستعد حمایت کنید ، در حالی که پشت به بازوها و انگشتان پا صاف است. تنش مهم است عضلات شکمی محکم لگن را به سمت جلو متمایل کنید. نه باید با پشت خود آویزان شوید و نه به قوز گربه وارد شوید.

منظره به سمت پایین هدایت می شود. تا جایی که ممکن است موقعیت خود را حفظ کنید. در کل 3 پاس از این کار را انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید