بثورات پا در اچ آی وی | بثورات پوستی روی پا

بثورات پا در HIV

A بثورات پوستی روی پا می تواند یک بیماری احتمالی HIV را نشان دهد. بیماری HIV یک بیماری ویروسی است که باعث آسیب به آن می شود سیستم ایمنی بدن. مانند همه بیماری های ایمنی ، HIV نیز می تواند در پوست خود را نشان دهد و علائم خاصی را در آنجا ایجاد کند.

در بیشتر موارد ، بثورات ابتدا در ناحیه صورت یا تنه بدن ظاهر می شوند ، اما می توانند دست و پا را نیز تحت تأثیر قرار دهند. بثورات روی پا خود را به صورت ساختارهای کوچک ، لکه دار یا گره دار نشان می دهد که کمی مایل به سفید دیده می شوند. این گره ها ممکن است کمی خارش داشته باشند و معمولاً در مرحله اول بیماری پس از عفونت اخیر ظاهر می شوند. با پیشرفت بیماری ، گره های کوچک و بثورات دوباره از بین می روند و تغییرات التهابی کوچک عمدتا در ناحیه غشاهای مخاطی ظاهر می شوند.