چغندر نرده

گیاه ساقه

Cucurbitaceae ، چغندر حصار.

داروی دارویی

  • Bryoniae radix - ریشه چغندر حصاری
  • Bryoniae radix recens - ریشه چغندر حصاری تازه

عناصر

Cucurbitacins ، در میان دیگران.

اثرات

  • مکمل
  • بسیار ملین (شدید)

زمینه های برنامه

منسوخ شده ، نباید استفاده شود. کمیسیون E استفاده را منفی ارزیابی می کند. به عنوان استفاده می شود ملین, احساسی و ادرار آور در موارد مختلف در طب عامیانه.

موارد منع مصرف

بارداری و شیردهی

عوارض جانبی

سرماخوردگی استفراغ، شدید اسهال، از جمله آبکی خونین ، قولنج ، گرفتگی عضلات.

محصولات

موجود در برخی از داروهای دارویی جایگزین ، به عنوان مثال در اسپاگی استفاده کنید.