شکستگی گردن استخوان ران: علائم ، شکایات ، علائم

علائم و شکایات زیر ممکن است شکستگی گردن استخوان ران (شکستگی گردن استخوان ران) را نشان دهد:

علائم پیشرو

  • وابسته به حرکت درد در مفصل ران/ کشاله ران
  • تابش درد به زانو ممکن است
  • کوتاه پا با چرخش خارجی (چرخش خارجی) - به خصوص با دررفتگی (جابجایی یا پیچاندن آن) استخوان ها).
  • ناتوانی در بلند کردن مجروحین پا کشیده
  • راه رفتن / ایستادن امکان پذیر نیست
  • هماتوم (کبودی)