مدفوع چرب (استئاتوره): معاینه

معاینه بالینی جامع اساس انتخاب مراحل تشخیصی بیشتر است:

 • معاینه عمومی عمومی - شامل فشار خون ، نبض ، وزن بدن ، قد ؛ علاوه بر این:
  • بازرسی (مشاهده).
   • پوست، غشاهای مخاطی و صلبیه (قسمت سفید چشم).
   • شکم (شکم)
    • شکم شکلی؟
    • رنگ پوست؟ بافت پوست؟
    • گل آذین (تغییرات پوستی)؟
    • ضربانها؟ حرکات روده؟
    • عروق قابل مشاهده؟
    • جای زخم؟ فتق (شکستگی)؟
  • لمس (لمس) شکم (شکم) (حساسیت به لمس؟ ، ضربه زدن) درد؟ ، درد سرفه؟ ، تنش دفاعی؟ ، دهانه فتق؟ ، کلیه بلبرینگ درد؟).
 • بررسی سلامت