التهاب لبه پلک (بلفاریت): پیشگیری

برای جلوگیری از بلفاریت (پلک التهاب حاشیه) ، باید به کاهش فرد توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

  • ماندن در هوای گرد و خاک خشک ؛ دود.
  • مالش مکرر چشم
  • مواد شیمیایی (به عنوان مثال در لوازم آرایشی).
  • بهداشت ناکافی

آلودگی محیط زیست - مسکرات (مسمومیت).

  • دود
  • گرد و خاک
  • شدید دما: گرما و سرما
  • پیش نویس / باد