تمرینات با فلکسیبار | تنگی کانال نخاعی - تمرینات ساده برای خانه

ورزش با فلکسیبار

ورزش برای ستون فقرات کمر: وضعیت شروع ، وضعیت فعال است. پاها محکم روی زمین قرار می گیرند ، زانوها کمی خم هستند ، لگن کمی به عقب کشیده می شود تا ستون فقرات کمر صاف شود ، عضلات شکمی کشیده شده ، پشت صاف می ماند ، بازوهایی که Flexibar را نگه دارند ، در دست گرفته می شوند قفسه سینه با آرنج کمی خمیده تیغه های شانه محکم شده و دست ها به آرامی فلکسی بار را به لرزش در می آورند.

بیمار تلاش می کند تا تعادل ارتعاشات فلکسی بار و با یک حرکت شمارنده لرزش را قطع نمی کند. برای اطمینان از تأثیر فلکسیبار مهم است که کاملاً تنش داشته باشید. میله را تقریباً بچرخانید.

هر بار 20 ثانیه ورزش برای ستون فقرات گردنی: وضعیت شروع همانند ورزش برای ستون فقرات کمر است. در مورد ستون فقرات گردنی ، فلکسی بار بالاتر از قسمت فوقانی نگه داشته می شود سر.

در اینجا نیز بیمار سعی می کند فلکسی بار را ارتعاش دهد و سپس در برابر لرزش ناشی از کشش بدن مقاومت می کند. تفاوت در این است که به دلیل نوسانی که بالای آن رخ می دهد سر، کوتاه گردن عضلات باید فعالیت بیشتری داشته باشند و بنابراین یک تمرین تقویت کننده خوب است. برای اتصال هر دو قسمت از بدن ، فلکسی بار را می توان به سمت پایین و عقب از قسمت دیگر حرکت داد سر در حالی که تاب می خورد. چرخش بار برای هر بار حدود 20 ثانیه

با چوب ورزش انعطاف پذیر ورزش کنید

چوب ورزش انعطاف پذیر ترابند یک دستگاه آموزش الاستیک است. ورزش 1: ایستادن فعال ، کشش شکم و کمر باید برگزار شود ، چوب ورزش را در دستان خود نگه دارید. بازوها را کشیده نگه دارید ، زانوها را کمی خم کنید و چوب تمرین را "خم کنید".

"خم شدن" را 3 * 15 بار تکرار کنید. متناوباً ، در حالی که میله را در خم نگه داشته اید ، می توانید بازوها را بالا ببرید یا به طرف خود بچرخانید تا چرخش تنه بدست آید. تمرین 2: ساختار تمرین همان تمرین 1 است.

در حالی که خم چوب ورزش نگه داشته می شود ، باسن را به عقب رانده و در خم شدن زانو قرار می گیرید. پشت ممکن است کمی خم شود. خم شدن زانو و نگه داشتن چوب تمرینی را 3 * 15 بار تکرار کنید.