تمرینات آرنج تنیس

اگر عضلات و تاندون ها برای مدت زمان طولانی بارها مورد سو استفاده قرار گرفته و بیش از حد تحت فشار قرار می گیرند ، سپس خسارات کوچک به یک تحریک بزرگ اضافه می شود ، که در نهایت می تواند منجر به تنیس آرنج. بیمارانی که چنین مشکلی دارند اغلب هنگام چمن زنی ، تمیز کردن فنر یا پس از مدتها پیچاندن سر کار یا کار کردن ، مشکلاتی را توصیف می کنند. بعلاوه تنیس بازیکنان ، سایر ورزشکاران و گروه های حرفه ای مانند نوازندگان نیز تحت تأثیر قرار می گیرند آرنج تنیس. هدف از فیزیوتراپی رفع التهاب و تحریک افراد مبتلا است تاندون ها و عضلات و برای بهبود انعطاف پذیری آنها. تصویر آرنج تنیس: زیر - بازو راست ، عضلات سمت اکستانسور (پشتی)

 1. اسپوکت شافت - شعاع پیکره
 2. الن سافت - Corpus ulnae
 3. شافت بازو - Corpus humeri
 4. طولانی سخن گفت-کنترل کننده دستی کنار -M. extensor carpi radialis longus
 5. کوتاه سخن گفت-کنترل کننده دستی کنار -M. extensor carpi radialis brevis
 6. پخش کننده انگشت شست بلند -M. آدم ربای pollicis longus
 7. پسوند انگشت شست کوتاه -M. extensor pollicis brevis
 8. اکستانسور انگشت شست بلند -M. extensor pollicis longus
 9. آرنج - الکرانون
 10. عضله قروچه - M. anconeus
 11. اکسانسور دست Olecranon -M. extensor carpi ulnaris
 12. انگشت توسعه دهنده - M. extensor digitorum
 13. کوچک انگشت منبسط کننده ها - M. extensor digiti minimi
 14. رباط نگهدارنده تاندون های اکستانسور - Retinaculum musculorum extensorum

تمرینات

ورزش با بطری آب یا دمبل دست ، در حالی که پشت دست رو به پایین است ، از بازوی آسیب دیده (تنیس آرنج) یک دمبل را در دست دارد. این به آرامی به بالا و پایین منتقل می شود. به این ترتیب ، عضلات به روش غلبه بر (متحدالمرکز) و تسلیم کننده (خارج از مرکز) تمرین می شوند.

La تاندون ها آموزش می یابند بدون اینکه توسط تمرین سستی بیش از حد بارگیری شوند. با حوله ورزش کنید و یک حوله را به عرض شانه بگیرید و دستان خود را در سمت راست و چپ قرار دهید و آن را از ارتفاع شانه جلوی بدن خود هدایت کنید. بازوها را کمی در مفصل آرنج خم کنید.

تمرینات بعدی را می توان در زیر مشاهده کرد: ورزش برای درد آرنج

 1. مچ ها را تا آنجا که ممکن است به سمت بدن خود خم کنید (مانند هنگام شتاب گیری با موتور)
 2. دست طرف تحت تأثیر قرار نگرفت (آرنج تنیس) حوله را تا آنجا که ممکن است به جلو بپیچاند. مچ دست آسیب دیده ایستاده است
 3. مچ دست از طرف آسیب دیده (آرنج تنیس) دست دیگر را در مدت 3 ثانیه به آرامی به جلو دنبال می کند. عضلات باید به آرامی حرکت را کاهش دهند.
 4. در این حالت هر دو مچ باید دوباره موازی یکدیگر باشند.

  از این موقعیت نهایی ، موقعیت شروع از سر گرفته شده و دوباره از ابتدا شروع می شود. تقریباً 15 بار تکرار این کار انجام می شود.