تمریناتی برای مدیریت استرس در محل کار | ورزش در محل کار

تمریناتی برای مدیریت استرس در محل کار

تنفس جایگزین از یوگا شل شدن عضلانی پیشرونده همه عضلات بدن یکی پس از دیگری به مدت 30 ثانیه کشیده می شوند و سپس دوباره شل می شوند آموزش اتوژنیک ، کاهش استرس - از طریق فیزیوتراپی کمک کنید

 • موقعیت شروع: آرام و ایستاده روی صندلی اداری نشسته ، انگشت اشاره و میانی دست راست خم شده و توپ دست راست را لمس می کند
 • اعدام: یک سوراخ بینی را به طور متناوب با انگشت شست یا انگشتر و انگشت اشاره ببندید و از طریق یک سوراخ بینی نفس بکشید ، از طریق سوراخ دیگر نفس بکشید ، 8 ثانیه در هر دم یا بازدم حساب کنید ، 12 بار تکرار کنید
 • موقعیت شروع: صندلی آرام ، بازوها به آرامی از دو طرف بدن آویزان می شوند ، پاها روی کف ران از هم باز می شوند
 • اعدام: ابتدا هر دو پا را به زمین فشار دهید و عضلات گلوتئال و شکم را نیز تحت فشار قرار دهید ، پس از 30 ثانیه آزاد شوید
 • سپس هر دو شانه را به سمت بالا به سمت گوش ها بکشید و با دو دست مشت کنید
 • سپس تیغه های شانه را به سمت ستون فقرات بکشید و شانه ها را به سمت پایین فشار دهید ، آرنج ها را دراز کنید ، دست ها را باز کنید و انگشتان را باز کنید
 • تمام عضلات صورت را بهم بچسبانید انگار که به یک لیمو گاز گرفته اید
 • در آخر می توانید سر را با دقت از چپ به راست بچرخانید و آن را بالا و پایین ببرید

تمرینات یوگا در محل کار

صندلی گردان روی صندلی کبرا ایستاده

 • موقعیت شروع: نشسته بر روی صندلی دفتر ، پای راست از سمت چپ تا شده است
 • اعدام: دست چپ را روی زانوی راست قرار دهید ، دست راست را روی صندلی راست عقب قرار دهید یا روی صندلی پشت سر قرار بگیرید ، سر را از روی شانه راست برگردانید
 • مطمئن شوید که پشت خود را صاف نگه داشته و تیغه های شانه خود را به سمت عقب می کشید ، حدود 30 ثانیه موقعیت را حفظ کرده و سپس پهلوها را عوض کنید
 • اعدام: دستها از پشت ضربدری می شوند ، آرنج ها بلند می مانند و تیغه های شانه به سمت عقب کشیده می شوند
 • عضلات شکم را برای محافظت از پایین کمر و خم کردن قسمت فوقانی بدن در قسمت کششی کمی عقب ، کشیده و سر را با احتیاط وارد حرکت کنید
 • با آگاهی از داخل قفسه سینه نفس بکشید ، وضعیت را برای حدود 30 ثانیه حفظ کنید