ورزش هایی برای درد دنبالچه در دوران بارداری

تمرینات

1) حلقه لگن 2) ایجاد پل 3) جدول 4) کوهان گربه و پشت اسب سایر تمرینات را که می توانید در دوران بارداری انجام دهید می توانید در مقاله های زیر مشاهده کنید:

 • موقعیت آغازین: در حالی که پاها را به اندازه مفصل ران از هم باز کرده و کمی از دیوار دور هستید ، در حالی که پشت خود را به یک دیوار می ایستید. زانوها کمی خم شده است
 • اعدام: لگن را به جلو (ساعت 12) ، به پهلو (ساعت 3) ، به عقب (ساعت 6) و به طرف دیگر (ساعت 9) حرکت دهید. بنابراین شما به آرامی یک دایره را توصیف می کنید.

  بعد از 3 پاس ، یک بار طرف را عوض کنید و این کار را تکرار کنید.

 • جایگزین: به پشت روی تشت فرش دراز می کشید. هر دو پا زاویه دار هستند. اکنون همان حرکت دایره ای همانند حالت ایستاده را انجام دهید.
 • موقعیت شروع: به پشت روی پد دراز می کشید ، - پاها رو به بالا هستند.

  بازوها روی زمین و کنار بدن دراز کشیده اند

 • عملکرد: لگن را بلند کنید تا تمام بدن به صورت یک خط مستقیم درآید. در نتیجه عضلات گلوتئال را تنش می دهید. این وضعیت را به مدت 30 ثانیه حفظ کنید.

  سپس تمرین را 3 بار تکرار کنید.

 • موقعیت آغازین: یک صندلی بلند بنشینید (در حالی که پشت خود را به حالت ایستاده نشسته اید و پاها را روی یک تکیه گاه راست کشیده اید). دست ها در پشت بالاتنه پشتیبانی می شوند. انگشتان به گونه ای تراز شده اند که به سمت پاها باشند.
 • اعدام: خود را به اندازه کافی بالا نگه دارید تا پاها ، لگن و بالاتنه را در یک خط قرار دهید.

  نگاه به سمت پاها معطوف است. موقعیت را برای حدود 20 ثانیه حفظ کنید ، - سپس تمرین را 3 بار تکرار کنید

 • موقعیت شروع: روی یک بالشتک بایستید تا فقط دستان و پاهای پایین خود را با زمین لمس کنند. پاها طولانی کشیده شده اند.
 • اعدام: تمام کمر را بکشید و یک کمر پشت خالی ایجاد کنید.

  نگاه به سمت سقف معطوف شده است. سپس یک عقب گرد کرده و به پایین نگاه کنید. این حرکت را به آرامی و حدود یک دقیقه تکرار کنید.

 • ورزش هایی برای سردرد در دوران بارداری
 • فیزیوتراپی در دوران بارداری
 • ورزش هایی برای درد سیاتیک در دوران بارداری
 • ورزش هایی برای کمردرد در دوران بارداری