ورزش هایی برای التهاب تاندون دو سر بازویی

عضله دو سر (Musculus biceps brachii) عضله ای قوی و کاملاً قابل مشاهده در قسمت جلوی آن است بازو. بیشترین حرکات بازو ، به خصوص خم شدن در بدن را بر عهده دارد مفصل آرنج. تاندون ها عضله دوسر از حفره گلنوئید منشا می گیرد کتف و از نظر کالبدی در معرض تنش مکانیکی بالا قرار دارند. اگر عضله در زندگی روزمره بیش از حد تحت فشار قرار گرفته باشد ، مثلاً از طریق آموزش وزن، پرتاب ورزش ، وضعیت بدن و خطاهای حرکتی یا موارد دیگر بیماری های شانه مفصل ، التهاب تاندون دو سر بازویی به سرعت توسعه می یابد در 90٪ موارد روی بازو غالب است.

تمرینات

در شرایطی که تاندون دو سر بازویی التهاب ، هدف اصلی جلوگیری از بارگیری مجدد زودرس تاندون عضله دوسر است. این بدان معنی است که قبل از شروع آموزش باید تمام علائم التهاب فروکش کرده باشد. این آموزش مهم است ، در غیر این صورت محدودیت هایی در عملکرد و دامنه حرکت ایجاد می شود.

پزشک معالج زمان شروع تمرینات را تعیین می کند. کشش تمریناتی مانند موارد زیر به بهترین وجه مناسب است: 1) ورزش "گره زدن": هر دو بازو به عقب کشیده شده و دستها به هم گره خورده اند. آرنج ها کشیده شده و کف هر دو دست به سمت پایین است.

اکنون لازم است که بازوها را از بدن به سمت پوشش بکشید تا الف کشش ادراک می شود 2) ورزش "دست دوم": بازوی آسیب دیده در ارتفاع شانه به جلو کشیده می شود (حدود 90 درجه). آرنج حداکثر کشیده شده است.

کف دست به سمت بالا و انگشتان کشیده می شود. حال ، فرد مبتلا با دست دوم انگشتان طرف آسیب دیده را گرفته و انگشتان / کف دست را کمی به سمت زمین فشار می دهد. کشش تقریباً برگزار می شود

20-30 ثانیه قبل از اینکه دوباره آزاد شود. 3-5 بار تکرار کنید. 3) تمرین "گوشه": فرد مبتلا جلوی گوشه ای می ایستد.

هر دو بازو به یک طرف پهن شده و به زاویه 90 درجه آورده می شوند. حال فرد مبتلا به حالت پله ای قرار گرفته و با دستان خود را به آرنج های کشیده به دو دیواره گوشه ای تکیه می دهد. عقربه ها از هر دو طرف حدود 30 درجه به سمت بالا حرکت می کنند.

سپس بیمار باید کمی احساس فشار از آرنج به شانه و ستون فقرات قفسه سینه کند. این وضعیت را حدود 30 ثانیه حفظ کنید. 5 بار تکرار کنید.

4) ورزش "دیوار": فرد مبتلا در حالی که طرف آسیب دیده خود را در مقابل یک دیوار می ایستد. حالا او بازوی آسیب دیده را به موازات زمین به عقب می کشد. می توانید با تغییر فشاری که به دیوار تکیه داده اید ، کشش را افزایش دهید. موقعیت باید حدود 30 ثانیه نگه داشته شود و حدود 3-5 بار تکرار شود. علاوه بر تمرینات توصیف شده ، باید تمریناتی برای تقویت کل عضلات شانه و اصلاح وضعیت فرد مورد نظر در صورت ضعف یا خطا در وضعیت اضافه شود.