ورزش برای خانه | بدخیمی ستون فقرات گردنی

ورزش برای خانه

ورزش برای ستون فقرات گردنی باید به طور منظم انجام شود. تمرینات شل کننده با تمرینات تقویتی متفاوت است. در محل کار ایجاد "فضای کاری مناسب" برای ستون فقرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این بدان معنی است که کامپیوتر ، ماشین و غیره به گونه ای تنظیم شده اند که می توانید بدون افزایش صدا در آن کار کنید گردن یا بازوها تمرینات نیز باید در این بین انجام شود.

تمرینات مناسب برای فتق دیسک ستون فقرات گردنی را می توان در زیر مشاهده کرد: ورزش دیسک فتق گردنی

  • حلقه های شانه و چرخاندن داخل و خارج ستون کامل ستون فقرات باید آن را تحریک کرده و شانه ها را شل کند.
  • دست کشیده را به سمت زمین فشار دهید و آن را کج کرده و بچرخانید سر به طرف دیگر متر کشیده می شود. ذوزنقه
  • برخی از تمرینات شل کننده برای کوتاه گردن انجام عضلات دشوار است زیرا یک منطقه بسیار حساس است. با این حال ، استفاده از غلتک فاسیال می تواند ناحیه BWS و ستون فقرات کمر را شل کند.
  • افزایش ایستادن و راه رفتن برای کل گردش خون مفید است و باعث پیشرفت می شود مغز فعالیت. برای تقویت پیشگیری از کل ناحیه شانه و گردن ، تمرینات مربوط به رومبوئیدها ، اکستنسور پشت ، لاتیسیموس و عضلات کوتاه گردن باید انجام شود:
  1. ورزشهای Rhomboids: صندلی ایستاده ، شکم و کشش کمر را نگه دارید ، آرنج را از بدن با زاویه 90 درجه بکشید و تیغه های شانه را به هم بکشید (قایقرانی).

    متناوباً ، این تمرین را می توان در موقعیت مستعد انجام داد و با میله یا ترابند.

  2. تمرینات Latissimus: صندلی را به حالت ایستاده نگه دارید ، معده و کشش عقب ، بازوها را به سمت بالا دراز کرده و آرنج ها را با زاویه 90 درجه در دو طرف پایین بکشید و تیغه های شانه را با هم بکشید (کشش لات) در عوض ، ورزش را می توان در موقعیت مستعد انجام داد و با یک میله یا ترابند.
  3. اکستانسور پشت: وضعیت مستعد ، دست ها را در معابد بگیرید و بالاتنه را به سمت بالا بلند کنید. همانطور که در بالا ذکر شد ، گزینه ها موقعیت مستعد لتیسیموس و لوزی است.
  4. کوتاه گردن عضلات: به پشت دراز بکشید ، بلند شوید سر و سعی کنید آن را برای چند ثانیه نگه دارید و سپس دوباره آن را پایین بگذارید. مدت زمان را به آرامی افزایش دهید.