تمرینات ضد تنش گردن 6

"کشش Latissimus - موقعیت شروع" شما حالت نشسته و ایستاده ای را در حالت نشسته دارید. تیغه های شانه عمیقاً به عقب کشیده می شوند در حالی که دستان آنها به سمت بالا کشیده شده است ، استرنوم به سمت بالا است ”موقعیت کشش انتهایی Latissimus” از حالت شروع ، هر دو آرنج به سمت بالاتنه کشیده می شوند.

تیغه های شانه در پشت و قسمت ثابت می مانند استرنوم به سمت بالا هدایت می شود. 15 را درست کنید از این 3 مجموعه. بازگشت به مقاله