ارزیابی آزمایش تحول لنفوسیت ها | تست تحول لنفوسیت ها

ارزیابی آزمایش تحول لنفوسیت ها

ارزیابی بر اساس تقسیم سلولی انجام می شود. تقسیم سلولی زیاد بیشتر نشان دهنده یک است واکنش های آلرژیک. با این حال ، مقادیر مرجع برای هر مورد وجود دارد و کنترل ها انجام می شود.

برای ارزیابی یا تفسیر صحیح نتیجه آزمایش ، یافته های بالینی و آزمایشات آلرژی بیشتر باید در نظر گرفته شود. بنابراین ، این آزمایش توسط همه روش های آلرژی شناسی ارائه نمی شود ، بلکه عمدتا توسط روش های تخصصی ایمنی شناسی ارائه می شود. آنها تجربه بیشتری دارند و بهتر می توانند اهمیت آزمون را در زمینه کلی قضاوت کنند. این آزمون احتمالاً در آینده توسعه بیشتری خواهد یافت ، به طوری که می تواند به طور گسترده تری ارائه شود و اهمیت آن افزایش یابد.

نتیجه آزمون چقدر قابل اعتماد است؟

از آنجا که عدم تحمل دارو به بهترین وجه بررسی شده است ، آزمون تحول لنفوسیت می تواند بهترین اطلاعات را ارائه دهد. با وجود همه اینها ، هیچ نتیجه آزمایشی با اطمینان 100 درصدی حاصل نمی شود. برای اطمینان ، باید علائم بیشتری در مورد آلرژی به داروی خاص وجود داشته باشد.

علاوه بر این ، پزشکان باتجربه و آزمایشگاه های بسیار خوب نتایج بهتری کسب می کنند. به خصوص هنگام آزمایش از نظر پیشگیری ، به عنوان مثال برای عدم سازگاری فلزات در ایمپلنت های دندانی ، اهمیت این آزمایش آنچنان قطعی نیست ، حتی اگر توسط برخی از اعمال تبلیغ شود. بنابراین ، در حال حاضر فقط در صورت وجود سو susp ظن به آلرژی در این مورد منطقی است. با این حال ، این آزمون در سالهای آینده بهبود خواهد یافت ، به طوری که نتایج آزمون حتی قابل اعتمادتر خواهد بود.

خطرات با آزمایش تحول لنفوسیت

اول از همه ، این خطر وجود دارد که به دلایل مختلف بتواند یک نتیجه آزمایش اشتباه بدست آورد ، که منجر به عواقب منفی بعدی شود. به غیر از نتیجه آزمایش اشتباه ، هیچ خطری برای بیمار وجود ندارد ، به جز مواردی که با هر نوع طبیعی اتفاق می افتد خون مجموعه و اینها بسیار کوچک هستند. اغلب کوچک است کبودی در نقطه جمع آوری شکل می گیرد. عفونت های ناشی از الف خون جمع آوری بسیار نادر است و با ضد عفونی کردن خون قبل از آن به حداقل می رسد. برخی از افراد ممکن است دچار فروپاشی گردش خون ناشی از روانشناسی شوند.