انوکساسین

محصولات

انوکساسین به صورت روکش دار از طریق تجاری در دسترس است قرص (انوکسور) این دارو در بسیاری از کشورها ثبت نشده است.

ساختار و خواص

انوکساسین (C15H17FN4O3، Mr = 320.3 گرم در مول) فلوروكینولون است.

اثرات

انوکساسین (ATC J01MA04) دارای خواص ضد باکتری است. این اثرات به دلیل مهار DNA ژیراز باکتریایی است.

موارد مصرف

برای درمان عفونت های ناشی از عوامل بیماری زای حساس به انوکساسین ، به عنوان مثال ، عفونت های دستگاه ادراری ، سوزاک, دستگاه تنفسی عفونت ها ، و پوست عفونت ها