انیلکونازول

محصولات

انیلکونازول از نظر تجاری به عنوان کنسانتره امولسیون برای حیوانات موجود است. از سال 1985 در بسیاری از کشورها تصویب شده است.

ساختار و خواص

انیلکونازول (C14H14Cl2N2O ، Mr = 297.2 گرم در مول) یک مشتق ایمیدازول است.

اثرات

انیلکونازول (ATCvet QD01AC90) دارای خواص ضد قارچی است.

موارد مصرف

برای درمان بیماری های قارچی از پوست در اسب ، گاو و سگ.