ممنوعیت استخدام | شکایات ISG در دوران بارداری - تمرینات

ممنوعیت استخدام

اینکه ممنوعیت استخدام برای یک زن باردار با شکایت ISG وضع شده باشد ، همیشه به شرایط فردی و شغل انجام شده بستگی دارد. به طور کلی ، ممنوعیت اشتغال فقط باید در مواردی وضع شود که فعالیتی که باید انجام شود ، رفاه مادر یا کودک متولد شده را به خطر بیندازد. با ممنوعیت اشتغال ، زن باردار به طور جزئی یا کامل از تعهد کار خود آزاد می شود. به غیر از یک یادداشت عادی بیمار ، که پس از 6 هفته فرد می تواند حقوق بیمار دریافت کند ، ممنوعیت استخدام در کل مدت حقوق کامل وجود دارد ، که پس از آن توسط کارفرما و سلامت شرکت بیمه. چه زمانی و تا چه حد ممنوعیت کار استخدام می شود ، فقط پزشک معالج تصمیم می گیرد.

انواع امراض استخوانی

انواع امراض استخوانی نوعی روش دستی درمانی است که در آلمان فقط توسط استئوپات های آموزش دیده تحت این اصطلاح انجام می شود. انواع امراض استخوانی مبتنی بر چهار اصل اساسی است. استئوپات در طول درمان بیمار را به طور كلی در ذهن دارد و سعی در مبارزه مستقیم با این مسئله ندارد ، بلكه سعی دارد قدرت خود ترمیم كننده بدن را از طریق روشهای دستی گرفتن آرام تحریک كند تا بدن بتواند اصولاً خود را بهبود بخشد.

استئوپات فقط با دستانش ، مکانیکی یا دستهای دیگر کار می کند ایدز و از داروها استفاده نمی شود استئوپاتی. یک معالجه معمولاً 45-60 دقیقه طول می کشد و شامل یک جزئیات می باشد تاریخچه پزشکی. برای بهبود مشکلات حاد معمولاً 2-3 جلسه لازم است.

در سال های اخیر ، درمان توسط یک استئوپات نیز به طور فزاینده ای برای زنان باردار ایجاد شده است. این فقط در مورد شکایات معمول مرتبط با آن صدق نمی کند بارداری، بلکه همچنین به عنوان مراقبت های پس از زایمان پس از زایمان است. مهم است که استئوپات معالجه باید آموزش بیشتری در زمینه کار با زنان باردار داشته باشد. مقاله استئوپاتی در موارد a دیسک لغزش همچنین ممکن است مورد توجه شما باشد.

  • این انسان را به عنوان یک واحد در نظر می گیرد ، به موجب آن تمام اعضای بدن ، ذهن و روح با یکدیگر مرتبط هستند ،
  • عملکرد و ساختارها بر یکدیگر تأثیر می گذارند ،
  • بدن دارای قدرت خود ترمیمی است ، به طوری که تمام قسمت های ارگانیسم هماهنگ و خوب کار می کنند خون گردش خون اطمینان از تمام عملکردهای بافت ها