اثرات داروهای روانگردان و الکل | داروهای روانگردان و الکل - آیا سازگار است؟

اثرات داروهای روانگردان و الکل

الکل در قسمت های مختلف بدن انسان اثر می گذارد. پس از جذب الکل از معده و روده ها و از آنجا وارد جریان خون می شود ، این ماده در بدن پخش می شود. در کبد، الکل به طور عمده توسط دو خاص تجزیه می شود آنزیم ها، الکل دهیدروژناز و آلدهید دهیدروژناز.

علائمی که پس از نوشیدن الکل احساس می شوند را می توان در اثر ماده موجود در آن جستجو کرد مغز. در آنجا می تواند به اثرات تحریکی منجر شود و همچنین ، با افزایش سطح الکل ، به خستگی، مشکلات تمرکز ، سرگیجه ، سردرد و سرگیجه حالت های عملکرد داروهای روانگردان بسته به گروه دارو بسیار متفاوت است.

با این حال ، آنچه در همه آنها مشترک است ، این است که آنها با برخی از فرآیندهای موجود در آن تداخل می کنند مغز. همانند الکل ، تجزیه بسیاری از افراد داروهای روانگردان اغلب در کبد. پس از داروهای روانگردان و الکل در مرکز اثر دارند سیستم عصبی و اغلب در کبد، بدیهی است که فعل و انفعالات هر دو می توانند به دلیل تأثیر در ایجاد شوند مغز و توسط شکست.

پیش بینی

مصرف همزمان یک داروی روانگردان و الکل می تواند عواقب مختلفی داشته باشد. اگر مقادیر زیادی الکل مصرف نشود ، می توان پیش آگهی را مطلوب دانست. با این حال ، برخی از داروهای روانگردان همراه با الکل می توانند منجر به عوارض جانبی تهدید کننده زندگی شوند ، به همین دلیل پیش آگهی در این شرایط مطلوب تر نیست. به طور کلی ، در صورت مشاهده علائم غیر منتظره ، باید بلافاصله با پزشک مشورت شود تا از عواقب جدی مصرف همزمان دارو جلوگیری شود.