اثربخشی قرص | اسیدهای چرب امگا 3

اثربخشی قرص

اثربخشی قرص یا سایر اشکال جلوگیری از بارداری هورمونی به هیچ وجه تحت تأثیر مصرف اسیدهای چرب امگا 3 نیست. بنابراین لازم نیست بعداً آن را مصرف کنید. شکست از هورمون بر خلاف برخی داروها ، جذب اسیدهای چرب امگا 3 نمی شود.