اثربخشی قرص | کورتیزون به عنوان اسپری بینی

اثربخشی قرص

اثربخشی قرص توسط داروهای مختلف محدود می شود ، بنابراین ممکن است محافظت کافی در معرض خطر باشد. نمونه مشهور آن متنوع است آنتی بیوتیک هااست. با این حال، کورتیزون و مشتقات کورتیزون اثر قرص را محدود نمی کنند ، بنابراین محافظت تضمین می شود. اسپری های بینی با مواد موثره مشابه کورتیزون به هر حال فقط به صورت موضعی روی مخاط بینی عمل می کنند ، به طوری که اختلالات سیستمیک و عوارض جانبی بسیار بعید است