مننژانسفالیت در اوایل تابستان: عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است همراه با مننژوآنسفالیت در اوایل تابستان (TBE) باشد:

روان - سیستم عصبی (F00-F99 ؛ G00-G99).

  • ثباتی عاطفی
  • مشکلات غلظت
  • تحمل استرس را کاهش می دهد
  • اختلالات تعادل
  • سندرم نوراستنیک با ناتوانی عاطفی و کاهش یافته است فشار تحمل
  • پارسیس (فلج)

بیشتر

  • مداوم درد (از جمله به دلیل گرفتگی در مثانه و عضلات حلق).

عوامل پیش آگهی

  • سن بالاتر (> 60 سال) - عامل خطر مستقل برای پیشرفت شدید.
  • سرکوب سیستم ایمنی (سرکوب سیستم دفاعی بدن) - بیماران تحت داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی خطر بیشتری برای دوره نامطلوب با پیامدی کشنده (کشنده) دارند