دیسگراماتیسم در کودکان - علائم

یکی از ویژگی‌های ناسازگاری، گفتار تحریف شده دستوری است: کودک در شکل‌گیری کلمات (مانند عطف)، در ساختار جمله، و در استفاده از پایان‌های کلمه و کلمات کاربردی (مقالات، حروف اضافه، حروف ربط) اشتباه می‌کند. اغلب جملات تک کلمه ای می سازد و به سبک تلگرام صحبت می کند. تکرار کلمات نیز مکرر است. بسیاری از کودکان با حرکات و حالات صورت مناسب در مورد معنای واقعی آنچه گفته می شود اظهار نظر می کنند.

در موارد شدید، دیسگراماتیسم می تواند به قدری تلفظ شود که فرد اصلاً متوجه نشود که کودک چه می گوید.

توضیحات | علل | علائم | تشخیص | درمان | پیش بینی