مدت زمان | درد روی چشم

مدت زمان

مدت زمان درد بیش از چشم به علت بستگی دارد. درد به دلیل استرس ، به صورت سردرد تنشی ، با تغییر شرایط کاهش می یابد. درد بیش از چشم به دلیل عفونت در روند بهبود به موازات شکایات دیگر کاهش می یابد. نادرتر ، اما چشم جدی تر و سر بیماریها طولانی تر هستند