مدت زمان تورم | ملتحمه متورم

مدت زمان تورم

مدت ورم ملتحمه محدود کردن آن دشوار است ، زیرا به شدت به علت آن بستگی دارد. اگر علت آن آلرژی باشد ، تورم فقط زمانی متوقف می شود که فرد مربوطه دیگر در معرض محرک آلرژی نباشد. با این حال ، به محض از بین رفتن علت ، ملتحمه ظرف چند روز متورم می شود. اگر بعد از چند روز ورم ملتحمه علی رغم از بین بردن علت یا هنوز مشخص نبودن علت ، لازم است با پزشک مشورت کنید