مدت زمان مرخصی استعلاجی | Whiplash - اطلاعات و تمرینات مهم

مدت زمان مرخصی استعلاجی

مدت زمان مرخصی استعلاجی بعد از شلاق زدن آسیب به سازه های آسیب دیده و مدت زمان بارگیری مجدد آنها بستگی دارد. بنابراین مدت زمان مرخصی استعلاجی می تواند از دو تا چند هفته طول بکشد. اگر مرخصی استعلاجی خیلی کوتاه باشد ، توسط پزشک قابل تمدید است.