مدت زمان درد در ورودی واژن | درد در ورودی واژن

مدت زمان درد در ورودی واژن

بسته به علت ، مدت زمان درد تخمین سخت است جراحات و تحریکات کوچک می توانند به سرعت بهبود یافته و ایجاد کنند درد فقط برای مدت کوتاهی التهابات معمولاً ظرف چند روز ایجاد می شوند ، تغییرات بدخیم ممکن است طی سالها ایجاد شوند و به خصوص در مراحل اولیه ، اغلب هیچ علائمی ایجاد نمی کنند.

ولوودینیا یک بیماری مزمن است درد بی نظمی درد اغلب به محض موفقیت درمان از بین می رود. در شرایطی که رگهای واریسی به دلیل بارداری، آنها معمولاً پس از تولد فروکش می کنند.