مدت زمان | سفت شدن عضله در پشت

مدت زمان

معمولاً عضله تنش فقط چند روز دوام بیاورد. بنابراین نباید بیش از 3 روز علائم جدی را تجربه کنید. برای افراد مبتلا مهم است که اطمینان حاصل کنند که سفت شدن عضله به تدریج فروکش کرده و در پایان هیچ علامتی مشاهده نمی شود. هرگونه افزایش در درد یا بدتر شدن محدودیت حرکت با اعمال اقدامات کافی مانند گرم شدن و استراحت باید دلیل مراجعه به پزشک باشد.