مدت زمان | شکستگی ایسکال

مدت زمان

چه مدت طول می کشد برای شکستگی از ایسکیم به طور کامل نمی توان گفت که بهبود می یابد از جمله عواملی که به نفع بهبودی نسبتاً سریع است ، الگوی آسیب دیدگی سبک و بدون عارضه ، سن کم بیمار و فیزیوتراپی است که زودتر شروع شده و بطور مداوم انجام می شود. بسته به شدت آسیب و درمانی که انجام می شود ، راه رفتن ایدز حدود 6-12 هفته پس از حادثه برای کاهش وزن تجویز می شود.

مدت زمان فیزیوتراپی نیز متفاوت است ، اما به طور معمول چندین ماه طول خواهد کشید. تقریباً 3-4 ماه پس از حادثه ، روند بهبودی استخوانی کامل است. با این حال ، ممکن است یک سال طول بکشد تا در حالت ایده آل ، همه شکایات فروکش کنند و دیگر هیچ موردی وجود نداشته باشد درد، و قدرت و احساس جسمی طبیعی کاملاً برگشته است.