مدت زمان | دست انداختن روی آرنج

مدت زمان

در بیشتر موارد ، برجستگی های آرنج کوتاه مدت است. از آنجا که معمولاً نتیجه یک آسیب است ، احتباس آب حاصل ظرف چند روز ناپدید می شود تا برآمدگی از بین برود. اگر بازو برای مدتی در امان بماند و گاه گاهی سرد شود ، می توان مدت زمان چنین برآمدگی را کاهش داد.

التهاب بورس ، که همچنین یکی از علل مکرر a است دست انداز شدن روی آرنج، معمولاً فقط چند روز تا چند هفته طول می کشد ، بنابراین دست انداز نیز طولانی نمی شود. در برخی موارد ، اما ، تاندوسینوویت جدید یا حتی مزمن بارها و بارها اتفاق می افتد ، به طوری که برآمدگی می تواند برای چندین هفته ادامه یابد. به طور کلی ، برآمدگی های آرنج که در طی دو هفته ادامه می یابند یا بزرگتر می شوند باید با معاینه پزشکی مشخص شوند.