Double Vision ، Diplopia: تست های تشخیصی

واجب تشخیص دستگاه پزشکی.

  • بررسی لامپ شکاف (میکروسکوپ لامپ شکافی ؛ مشاهده کره کره چشم با نور مناسب و بزرگنمایی زیاد).
  • چشم پزشکی (معاینه فوندوس چشم).
  • تست حدت بینایی (بررسی حدت بینایی).

اختیاری تشخیص دستگاه پزشکی - بسته به نتایج تاریخچه پزشکی, معاینهی جسمی, تشخیص آزمایشگاهی و اجباری است تشخیص دستگاه پزشکی - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.

  • الکترومیوگرافی (EMG ؛ اندازه گیری فعالیت عضله الکتریکی) - برای فلج شدن عضلات چشم.
  • تونومتری (اندازه گیری فشار داخل چشم)
  • توموگرافی کامپیوتری از جمجمه (CT جمجمه ، CT جمجمه یا cCT) - برای تشخیص بیشتر.
  • تصویربرداری تشدید مغناطیسی از جمجمه (MRI جمجمه ، MRI جمجمه یا cMRI) - برای تشخیص بیشتر.
  • آنژیوگرافی (نمایندگی از خون عروق توسط ماده حاجب در یک اشعه ایکس معاینه).
  • سونوگرافی تیروئید (بررسی سونوگرافی غده تیروئید) - به عنوان یک معاینه اساسی برای تعیین اندازه و حجم غده تیروئید و ممکن است