دی هیدرو ارگوتامین

محصولات

بازاریابی محصولات دارویی حاوی دی هیدرو ارگوتامین در بسیاری از کشورها متوقف شده است (به عنوان مثال ، Dihydergot قرص و اسپری بینی، Ergotonin ، Effortil plus ، Old Tonopan و دیگران). تأیید Dihydergot قرص در تاریخ 1 فوریه 2014 لغو شد ، زیرا طبق گفته تنظیم کننده های دارو ، مزایای آن دیگر از خطرات احتمالی بیشتر نیست.

ساختار و خواص

دی هیدرو ارگوتامین (C33H37N5O5، 583.7 گرم در مول) در وجود دارد داروهای به عنوان دی هیدرو ارگوتامین مسیلات ، یک بلور سفید است پودر یا بلورهای بی رنگی که به میزان کمی در آنها حل می شوند آب.

موارد مصرف

نشانه های قبلی:

  • برای درمان حاد میگرن حملات با یا بدون هاله
  • فشار خون پایین
  • پیشگیری از میگرن