دی هیدرو ارگوکریپتین

محصولات

دی هیدرو ارگوکریپتین دیگر در بسیاری از کشورها ثبت نشده است. کریپار تجارت ندارد.

اثرات

دی هیدرو ارگوکریپتین (ATC N04BC03) دوپامینرژیک است و به طور انتخابی بر روی گیرنده های D2 عمل می کند. هیچ فعالیتی روی گیرنده های سروتونینرژیک یا آدرنرژیک ندارد.

موارد مصرف

  • فلج مرتعش
  • مراحل اولیه بیماری پارکینسون ، به صورت تک درمانی یا در ترکیب با داروی L-dopa.
  • درمان فاصله ای از میگرن سردرد.