تشخیص | بثورات پوستی به دلیل گرده گل

تشخیص

تشخیص سریع برای درمان بیشتر بثورات بسیار مهم است. برای اینکه بتوانید علت علائم را در اسرع وقت و به طور خاص مشخص کنید ، تعدادی س questionsال مهم در مورد وقوع ، روند و پیشرفت تغییر پوست وجود دارد که باید در یک مشاوره پزشکی روشن شود. سایر علائم همراه مانند خارش ، سوزش or درد همچنین باید به منظور دستیابی به تصویری دقیق از آنچه اتفاق می افتد ، س beال شود.

ذره بین یا نوری دیگر ایدز می تواند برای ارزیابی دقیق تر بثورات استفاده شود. دخالت لنف گره ها نیز باید بررسی شوند. برای استثنا کردن یک واکنش های آلرژیک به گرده ، آزمایش آلرژی می تواند به عنوان یک ابزار تشخیصی انجام شود. برای این منظور ، انواع آلرژی زا به صورت استاندارد شده بر روی پوست قرار گرفته و واکنش مشاهده می شود.

درمان