تشخیص | التهاب تاندون پشتی تیبیالیس

تشخیص

تشخیص تاندونیت معمولاً براساس a تاریخچه پزشکی و یک معاینهی جسمی توسط یک پزشک در همین حال ، پزشک برخی آزمایشات عملکردی عضله را انجام داده و ناحیه تاندون را از نظر قرمزی ، تورم ، گرم شدن بیش از حد یا فشار بررسی می کند. درد. نمونه ای از این تست های عملکردی آزمایش ایزومتریک است ، جایی که پزشک پا را کمی به سمت پایین می کشد در حالی که بیمار آن را به سمت بیرون یا به داخل می کشد.

اگر تاندون خلفی تیبیالیس ملتهب است ، این منجر به درد در گوساله ایستادن روی انگشتان نیز می تواند ایجاد کند درد. معمولاً معاینهی جسمی برای مشکوک شدن به التهاب تاندون کافی است ، اما در برخی موارد برای تأیید تشخیص ممکن است معاینات بعدی لازم باشد.

در دوره a خون آزمایش ، پارامترهای التهاب در خون قابل تشخیص است. علاوه بر این ، تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) یا سونوگرافی می تواند کمک کند.