تشخیص با اشعه ایکس / MRI | تشخیص سندرم تونل کارپ

تشخیص با اشعه ایکس / MRI

اشعه ایکس لزوماً برای تشخیص مناسب نیست سندرم تونل کارپ. با این حال ، آنها می توانند در تشخیص بیماری های دیگری که اغلب با آنها همراه هستند مفید باشند سندرم تونل کارپ (به عنوان مثال آرتروز از مفصل زین شست) معاینه MRI معمولاً لازم نیست و بخشی از تشخیص عادی آن نیست سندرم تونل کارپ. فقط در صورت وجود سو susp ظن مشخص در مورد بیماری تومور در مچ دست، MRI مفید تلقی می شود.