کیستین

ساختار و خواص

ماده درون زا سیستین (C6H12N2O4S2، Mr = 240.30 گرم در مول) از دو تشکیل شده است مولکول ها اسید آمینه سیستئین.

موارد مصرف

به عنوان یک رژیم غذایی مکمل برای ریزش مو و شکننده ناخن.