بیماری کلیه کیستیک: درمان جراحی

کیست تک کلیه بدون علامت نیازی به درمان ندارد.

سفارش 2

  • برداشتن کیست با جراحی - فقط در مواردی نشان داده می شود درد یا عوارضی مانند عفونت کیست ، پارگی (پارگی) و غیره
  • پیوند کلیه