پیوند قرنیه | قرنیه چشم

پیوند قرنیه

اگر بیماری های قرنیه به شدت بینایی چشم را محدود کنند و یا بیماری های قرنیه وجود داشته باشد که به هیچ وجه قابل کنترل نیست ، می توان پیوند قرنیه را انجام داد. در این روش قرنیه بیمار برداشته می شود و قرنیه اهدا کننده جایگزین می شود. امکان جایگزینی کل قرنیه یا بخشهای جداگانه وجود دارد.

این یک اهدا جسد است ، بنابراین قرنیه تنها پس از مرگ اهدا کننده برداشته می شود. به طور معمول ، قرنیه همراه نیست خون. این دارای چندین مزیت در است پیوند قرنیه.

از آنجا که سلولهای قرنیه به آن بستگی ندارند خون تأمین ، آنها روزها پس از مرگ اهدا کننده زنده مانده و از نظر تئوری قابل پیوند هستند. علاوه بر این ، گیرنده سیستم ایمنی بدن معمولاً به بافت خارجی واکنش نشان نمی دهد ، زیرا به دلیل عدم وجود آن با آن تماس پیدا نمی کند خون عروق.