کورالیوم روم

اصطلاح دیگر

مرجان گرانبها

استفاده از Corallium rubrum برای بیماری های زیر در هومیوپاتی

  • سرفه سیاه همراه با خفگی و رنگ آمیزی پوست
  • سرفه آنفولانزا

استفاده از Corallium rubrum برای علائم / شکایات زیر

  • پارس سرفه و به سرعت پشت سر هم

اعضای فعال

  • برونشیا

دوز معمول

مشترک:

  • قرص Corallium rubrum D3، D4، D6
  • آمپول Corallium rubrum D6